Plano 108421 Gun Guard AW Tactical Case 42-Inch - $69.99 shipped